landscape2.jpglandscape3.jpg

Извештај о спољашњем вредновању школе

Правила понашања

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика 2018.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 2018.

Правилник о похваљивању  и награђивању ученика

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"