landscape2.jpglandscape3.jpg

Бодови са класификационих испита 2017/18 године

 

Образовни профил

Минимум  бодова

Максимум бодова

Ваљево

 

 

Комерцијалиста

62,24

73,92

Правни техничар

68,58

88,94

Царински техничар

73,69

93,87

Пословни администратор

64,01

89,39

Економски техничар

63,96

83,61

Кувар

57,26

76,81

Конобар

41,94

55,21

Трговац

45,10

70,06

Осечина

 

 

Финансијски техничар

50,85

83,26

Трговац

39,18

60,43

 

Бодови који су били потребни за упис у 2016/17 године

 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО“ УПИС У ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

Образовни профил

Минимум бодова

Максимум  бодова

Комерцијалиста

59,94

91,66

Туристички техничар

61,04

83,38

Царински техничар

73,31

90,39

Финансијски техничар

51,46

91,25

Економски техничар

58,00

88,19

Посластичар

43,76

59,31

Кувар

56,56

69,24

Конобар 

35,88

67,80

Пословни администратор  Осечина

50,78

95,00

Кувар  Осечина

41,29

63,74

Трговац  Осечина

43,77

58,66

 

Бодови који су били потребни за упис 2015/16 године

 

 

ОДЕЉЕЊА У ВАЉЕВУ

Образовни профил

Минимум  бодова

Максимум бодова

КОМЕРЦИЈАЛИСТА - ОГЛЕД

60,84

90,01

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 68,05

86,00

ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР

69,25

86,46

ФИНАНСИЈСКИ  ТЕХНИЧАР

58,25

87,44

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

60,16

97,00

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

55,72

88,40

КОНОБАР

41,99

53,41

ТРГОВАЦ

48,56

74,14

 

 

 

ОДЕЉЕЊА У ОСЕЧИНИ

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

48,69

88,85

КУВАР

38,06

68,34

ТРГОВАЦ

37,13

54,99

 

Наставни планови по профилима

 

УПИС УЧЕНИКА у II, IIIи IVРАЗРЕД

30.6.2015. од 9:00 -13:00

(сва одељења се уписују у Ваљеву)

 

IIразред, кабинет 35

IIIразред, кабинет 37

IVразред, кабинет 39

Потребна документа за упис:

1.Попуњена пријава

2.Сведочанство о завршеном претходном разреду

3.Извод из матичне књиге рођених

4.Потврда о уплати родитељског динара

 

 

 

УПЛАТА РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

Уплатилац: У РУБРИЦИ УПЛАТИЛАЦ МОРА БИТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА                              

Сврха уплате: родитељски динар за 2015/2016. шк.год.

Прималац: ЕКОНОМСКА ШКОЛА  „ВАЉЕВО“, ДАНИЧИЋЕВА 1, ВАЉЕВО

Износ: 1300,00

Рачун примаоца: 840-0000004274760-24  

Позив на број: ОДЕЉЕЊЕ У КОМЕ ЋЕ УЧЕНИК БИТИ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

 

*** ПО ОДЛУЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА И ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

 

Још чланака...

  1. Упис 2013/14
  2. Упис 2014/15
Сва права задржава Економска школа "Ваљево"