landscape2.jpglandscape3.jpg

УПИС УЧЕНИКА у II, IIIи IVРАЗРЕД

30.6.2015. од 9:00 -13:00

(сва одељења се уписују у Ваљеву)

 

IIразред, кабинет 35

IIIразред, кабинет 37

IVразред, кабинет 39

Потребна документа за упис:

1.Попуњена пријава

2.Сведочанство о завршеном претходном разреду

3.Извод из матичне књиге рођених

4.Потврда о уплати родитељског динара

 

 

 

УПЛАТА РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

Уплатилац: У РУБРИЦИ УПЛАТИЛАЦ МОРА БИТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА                              

Сврха уплате: родитељски динар за 2015/2016. шк.год.

Прималац: ЕКОНОМСКА ШКОЛА  „ВАЉЕВО“, ДАНИЧИЋЕВА 1, ВАЉЕВО

Износ: 1300,00

Рачун примаоца: 840-0000004274760-24  

Позив на број: ОДЕЉЕЊЕ У КОМЕ ЋЕ УЧЕНИК БИТИ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

 

*** ПО ОДЛУЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА И ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

 

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"