landscape2.jpglandscape3.jpg

Бодови који су били потребни за упис 2015/16 године

 

 

ОДЕЉЕЊА У ВАЉЕВУ

Образовни профил

Минимум  бодова

Максимум бодова

КОМЕРЦИЈАЛИСТА - ОГЛЕД

60,84

90,01

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 68,05

86,00

ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР

69,25

86,46

ФИНАНСИЈСКИ  ТЕХНИЧАР

58,25

87,44

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

60,16

97,00

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

55,72

88,40

КОНОБАР

41,99

53,41

ТРГОВАЦ

48,56

74,14

 

 

 

ОДЕЉЕЊА У ОСЕЧИНИ

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

48,69

88,85

КУВАР

38,06

68,34

ТРГОВАЦ

37,13

54,99

 

Наставни планови по профилима

 

УПИС УЧЕНИКА у II, IIIи IVРАЗРЕД

30.6.2015. од 9:00 -13:00

(сва одељења се уписују у Ваљеву)

 

IIразред, кабинет 35

IIIразред, кабинет 37

IVразред, кабинет 39

Потребна документа за упис:

1.Попуњена пријава

2.Сведочанство о завршеном претходном разреду

3.Извод из матичне књиге рођених

4.Потврда о уплати родитељског динара

 

 

 

УПЛАТА РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

Уплатилац: У РУБРИЦИ УПЛАТИЛАЦ МОРА БИТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА                              

Сврха уплате: родитељски динар за 2015/2016. шк.год.

Прималац: ЕКОНОМСКА ШКОЛА  „ВАЉЕВО“, ДАНИЧИЋЕВА 1, ВАЉЕВО

Износ: 1300,00

Рачун примаоца: 840-0000004274760-24  

Позив на број: ОДЕЉЕЊЕ У КОМЕ ЋЕ УЧЕНИК БИТИ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

 

*** ПО ОДЛУЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА И ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

 

Бодови који су били потребни за упис

за  прошлу школску годину

 

Школска 2012/2013. година

У матичној школи - Ваљево 

 

Образовни профил

Максимум

Минимум

Комерцијалиста

91,00

63,36

Пословни администратор

93,50

58,98

Туристички техничар

96,50

67,44

Економски техничар

95,00

62,62

Угоститељски техничар *

72,84

52,38

Конобар

61,78

39,02

Кувар

65,84

38,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У издвојеном одељењу у Осечини

 

 

Образовни профил

Максимум

Минимум

Економски техничар

90,54

54,86

Туристички техничар

70,40

42,36

 

 

 

 

 

Бодови који су били потребни за упис

за  Школску 2014/2015. годину

 

Школска 2014/2015. година

У матичној школи - Ваљево 

 

Образовни профил

Максимум

Минимум

Комерцијалиста

83,08

50,96

Пословни администратор

93,80

60,68

Туристички техничар

93,40

59,80

Економски техничар

88,80

53,08

Финансијски администратор

90,80 39,96

Угоститељски техничар *

67,88

44,96

Трговински техничар

63,16

33,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У издвојеном одељењу у Осечини

 

 

Образовни профил

Максимум

Минимум

Економски техничар

97,40

44,60

 

 

 

 

 

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"