landscape2.jpglandscape3.jpg

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  за јавну набавку  бр. 03/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности бр. 02/2014

Kонкурсна документација преговарачког поступка  без објављивања позива за подношење понуда

 

Овде можете преузети потребну  документацију

 

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"