landscape2.jpglandscape3.jpg

Почетак другогог полугодишта

Почетак другогог полугодишта

Настава у другом полугодишту почиње 25.2. Прва смена ће бити ученици II i IV разреда.

Календар активности у Августу

АВГУСТ, 2018. ГОДИНЕ

 

08.08.2018.  од  08.00 до 10.00 сати - ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА ПОСЛЕ ЈУНСКИХ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

09.08.2018  до 16.08.2018. РАЗРЕДНИ  ИСПИТИ  ПОСЛЕ ЈУНСКИХ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

13.08.2018. у 12.00сати -ПОДЕЛА КЊИЖИЦА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ

14.08.2018.  од 10.00  до 13.00 сати - ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОПРАВНИХ  , МАТУРСКИХ, ЗАВРШНИХ И  РАЗРЕДНИХ  ИСПИТА  ПОСЛЕ  АВГУСТОВСКИХ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

од 15.08.2018. ПОПРАВНИ  И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ

21.08.2018.  ЗАВРШНИ ИСПИТИ за одељење III-7,образовни профил конобар и трговац

24.08.2018. Тест за проверу стручно-теоријских знања за одељење IV-4(финансијски администратор)  од  11.00- 14.00 сати,  кабинет 17

27.08.2018.у12.00 сатиПОДЕЛА КЊИЖИЦА,СВЕДОЧАНСТАВА (за одељења

I-6,II-2,II-6,II-7,II-9 III-2,III-6)И ДИПЛОМА

28.08.2018.УПИС У ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ЗА УЧЕНИКЕ ЧИЈА СУ ВЕЋА БИЛА У АВГУСТУ И ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ  ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ од 10.00 до 13.00 сати

31.08.2018. ПОДЕЛА РАСПОРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

09.00       ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

10.00       ТРЕЋИ РАЗРЕД

11.00       ПРВИ РАЗРЕД  - АМФИТЕАТАР  ШКОЛЕ

03.09.2018.  ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

-       Први и трећи разред  од  07.30

-       Други и четврти разред  од 13.35

 

 

 

 

 

ПОДЕЛА РАСПОРЕДА ЗА УЧЕНИКЕ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ОСЕЧИНИ

 

 

ПЕТАК , 31.08.2018. у 10.00 сати

у школи у Осечини

 

 

       ПОНЕДЕЉАК , 03.09.2018.

     Почетак школске године у 08.00 сати

Наставни планови

Apr0709 Apr0711

 Apr0715Apr0721

 Apr0723 Apr0725

 Apr0731

Apr0733 Apr0735

Apr0735 Apr0757

 

 

 

 

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"