landscape2.jpglandscape3.jpg

Едукативна екскурзија

 

За ученике трећег и четвртог разреда наше школе образовних профила пословни и финансијски администратор,  19. октобра 2016. године организована је посета Народној банци Србије.

Програм посете је обухватао два едукативна дела: радионицу „Мој буџет и ја“ и  изложбену поставку у музеју велелепног здања Народне банке Србије у Улици краља Петра бр.12 у Београду.

У оквиру креативне радионице ученици су,подељени у тимове,решавали различите животне ситуације везане за расподелу месечног кућног буџета. Након презентовања и анализе плана расподеле месечних примања, ученици су добили дипломе о успешном учешћу у овој интересантној, поучној и практично примењивој радионици.

Ситуација: Како распоредит кућни буџет у оквиру четворочлане породице са двоје одрасле деце?

Извештај о буџету: Анђелин тим је одлучио да део средстава сачува за унапређење приватног бизниса.

 

Опширније: Едукативна екскурзија

 

У ПОСЕТИ РАЧУНОВОДСТВУ НАШЕ ШКОЛЕ

И ПРЕДУЗЕЋУ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈУ ,,ФЕРШПЕД′′ Д.О.О.

 

У оквиру блок наставе из предмета Финансијско-рачуноводствена обука, 15.01.2016. осам ученика III-4, образовног профила финансијски администратор посетило је  рачуноводствену службу наше школе а потом и Привредно друштво „Фершпед“ д.о.о.

Прво смо посетили рачуноводство школе где су нас веома лепо угостила сва три запослена радника:

1.       Рада Јеринић – шеф рачуноводства,

2.       Божидар Маринковић – благајник,

3.       Новка Живковић – финансијско рачуноводствени радник.

 

Имали смо прилику да се ближе упознамо са књиговодственом евиденцијом корисника буџетских средства  и да упоредимо виртуелно и реално пословање.

 

Отпочели смо са благајничким пословањем  које нам је прилично добро познато јер практично вежбамо на часовима рачуноводства и финансијско-рачуноводствене обуке, у нашем виртуелном привредном друштву „Ка-на-фа“.

Готовинске уплате дневног пазара бутика, фотокопирнице, школског ресторана „Златибор“, бифеа школе, ванредних ученика, готовниске исплате, вођење електронске и папирне евиденције нам је било интересантно јер  смо можда по први пут размишљали о нашој школи као институцији у којој се не учи само, већ обављају и послови који су у делокругу рада и нашег образовног профила.

Потом нам је шеф рачуноводства пружио  додатне информације о обрачуну зарада, пореској пријави, ПДВ-у, пословним књигама, рекапитулацији пореза и фактурама  а уз помоћ госпође Новке Живковић надоградили смо знање о отпису, набавци и евидентирању основних средстава.

 

 

Са шефом рачуноводсттва, Радом Јеренић,

Милица и Милица J

 

Александра, Виолета и Катарина

са благајником школе, Божом

Александра и Катарина са Ноном,

финансијко-рачуноводственим радником школе

Шеф рачуноводства нам је издвојио радни материјал који можемо користити за детаљније анализе и проширивање знања нашег образовног профила-финансијски администратор.

 

Потом је уследила посета Предузећу за међународни транспорт и шпедицију ,,Фершпед′′д.о.о Ваљево!

Падала је киша, било је хладно и дувао је ветар али нас то није спречило да у пријатном разговору, са професором Светланом Мирковић дођемо до Железничке станице и „Фершпеда“ где нас је дочекао господин Златко Петровић, шеф пословнице у Ваљеву.

У канцеларији за пословне састанке, господин Златко нам је, захваљујући свом богатом пословном искуству на врло леп, нашем предзнању прилагођен начин објаснио суштину пословања „Фершпеда“.  Репрезентативни примери попуњених образаца и докумената који настају приликом пружања услуга царинског посредовања су за наше проучавање ове материје драгоцени јер их је веома тешко наћи на интернету и уџбеницима.

 

Издвајамо само неке информације о „Фершпеду“: Основан је 1972. године и првенствено се бави међународном и унутрашњом шпедицијом. Данас „Фершпед“ има разгранату мрежу пословница у свим важнијим градовима Србије и на граничним прелазима. Шпедитерске услуге које обавља у међународном и унутрашњем саобраћују обухватају отпремање и допремање робе у своје име и за рачун комитента, као и услуге ускладиштења у сопственим и изнајмљеним царинским просторима, уз све пропратне радње и то: закључивање уговора о превозу робе, испостављање транспортних докумената, закључивање уговора о осигурању и ускладиштењу робе, превоз робе у: копненом, поморском, речном, авио и комбинованом транспорту, царинско посредовање, послови утовара, истовара, претовара робе. Данашња делатност предузећа може се сврстати у две основне групе услуга и то:

1.       Услуга царинског посредовања

2.       Услуга транспорта

У посети „Фершпеду“, са Златком Петровићем, шефом пословнице  у Ваљеву

Након упознавања са радом и пословима „Фершпеда“, имали смо прилику и да посетимо њихов магацин за пружање услуга ускладиштења робе.

Господин Златко Петровић је на крају посете од нас добио један велики, спонтани аплауз и искрено се надамо да ћемо имати прилике да поново посетимо „Фершпед“ доо.

 

 

Ово су биле  веома лепе, пријатне и за наше даље образовање веома корисне посете.                     

Извештај урадиле: Александра Мишковић и Александра Мићови, III-4, финансијски администратори

Захваљујемо се радницима наше школе и господину Златку Петровићу на дивној сарадњи.

Светлана Мирковић, професор групе економских предмета

 

 
 
 
 

Извештај са предавања

Високе пословне школе струковних студија Ваљево

Електронско банкарство

 

Др Валентина Павловић, Дејан Бељић и Бранко Ћебић, професори у Високој пословној школи струковних студија Ваљево у Ваљеву, у петак 22. јануара 2016. године, са почетком у 14 часова, одржали су предавање на тему „Банкарство на Интернету“.  Предавању су присуствовали ученици Економске школе „Ваљево“,одељења IV 4, смер пословни администратор.

 

У уводном делу предавања,  професори  су нам се представили, причали о условима школовања, као и стручним знањима, компетенцијама и звањима које можемо стећи уколико завршимо ову школу. Добили смо приручнике у којима се налазе информације о школи као и питања за пријемни испит.

Опширније: Извештај са предавања Високе пословне школе струковних студија Ваљево

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕДАВАЊА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ

 

Дана 18. јануара 2016. године, са почетком у12 часова,  у рачунарској учионици  Пословног факултета Ваљево,  у оквиру блок наставе из предмета Пословна и административна обука, за  ученике IV4, Eкономске школе „Ваљево“, образовног профила пословни администратор,одржано је предавање о електронском пословању. Предавач је била дрБиљана Тешић.

Циљ предавања јебио да ученици освеже своје знање, сазнају нешто ново и буду у току са актуелнимподацима о електронском пословању које ће вероватно и у будућности бити основни вид привређивања у свету.

 

 

  На предавањусу ученици имали прилике да чују и практичне савете из света електронског пословања. ДрБиљана Тешић нам је показала нове начине платног промета који се разликују од старих по томе што се на ефикаснији и лакши  начин могу обавитиплаћања. Објаснила нам је основна правилакоришћењаплатних картица које ћемо ми почети да користимо сходно нашим годинама.

            На предавању смо имали прилике да чујемо нешто више о електронском банкарству, трговини и електронској управи.ДрБиљана Тешић нам је указала на значај електронске трговине. Наводила нам је многобројне примере web-site-ова који су успешни у свом пословању и који су на брз начин поспешили своју популарност а самим тим и профит (Amazon. com; Alibaba. com). Такође смо сазнали и за нове web-site-ове на којима можемо купитишта желимо,за мање новца. То је уједно и један од основних разлога зашто су неки web-site-ови толико успешни.

Такође, имали смо прилике да чујемо нешто и о најновијем облику електронског пословања који се заснива на трговини између физичких лица, преко интернет компанија које пружају такву услугу. Најчешће је то аукцијска трговина, али не мора бити.Компанија која врши услугу оваквих транскција остварује приходе од провизије, реклама или од чланарина корисника. Примери ових web-site-ова су : Ebay.com, као и неки који се користе у нашој земљи: Kupindo. com, Limundo. com.

Посебан значај електронског пословања огледа се у електронској управи. Остварују се уштеде као и ниже цене услуга, повећава се задовољство грађана (редови у државним институцијама су мањи), остварује се ефикасност у раду, убрзава се комуникација између републичке и локалне власти.

 

 

 

 

     Предавање је било отвореногтипа што је повећало разумевање ђака.  Поред предавача, у предавању су учестовавали и ученици постављајући разна питања на које су добијали одговор. Било је и ученика којима су неке области биле познате па су на лак начин остварили комуникацију са дрБиљаном Тешић што је уједно допринело доброј комуникацији између ученика и предавача.

Велику захвалност дугујемо професоруБиљани Тешић која је својим несебичним залагањем, знањем и посвећеношћу помогла да предавање има овакав квалитет.

 

У Ваљеву, 22.01.2016.године          Извештај саставио Филип Миливојевић, ученик IV4

 

Захваљујемо се Пословном факултету Ваљево и предавачу др Биљани Тешић што су са нама поделили богато искуство из области образовања и бизниса.

Светлана Мирковић, професор групе економских предмета у Економској школи „Ваљево“.

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЈЕДНОГ ДАНА БЛОК НАСТАВЕ

 

Ученици Економске школе „Ваљево“, образовног профила финансијски администратор, реализовали су блок наставу из предмета финансијско-рачуноводствена обука у периоду од 4. до 8. маја 2015. године.

За сам крај блок наставе, у петак, 8. маја, на  Пословном факултету Ваљево организовано је предавање „Глобално светско тржиште, финансијска интелигенција и вештине преговарања“. Предавач је био  власник и председник компаније ″Sani Group″д.о.о. из ШапцадрБранко Нинковић.Предавању су присуствовалипрофесори,студенти, привредници, предузетници и ученици Економске и Техничке школе.

Предавање је било  занимљиво, стручно, интересантно и јасно, са пуно  примера и додатних објашњења пропраћених презентацијом. Посебно ми се допала атмосфера коју је предавач успео да одржи и што ни мали технички проблеми нису пореметили предавање које је изазвало  велико интересовање присутних, бројна питања и дискусију.

На почетку предавања дрБранко Нинковићнас је упознао са радом и пословањем његове компаније. Излагање је наставио анализом глобалног светског тржишта, нивоом бруто домаћег производа у појединим земљама, финансијским иновацијама, берзама. Разговарали смо о штедњи, типовима личности, различитим мотивима и предусловима за успешан бизнис и о томе  да само уз помоћ сопствених знања, вештина, рада и труда можемо постићи да млади образовани људи не одлазе из наше земље.

На мене је ово двочасовно предавање оставило снажан утисак, посебно јасна порука да је ЗНАЊЕ предуслов за све. Искрено сматрам да је предвач оправдао буран аплауз и сигурна сам да ће ми ово двочасовно предавање, мотивисање младих људи  и несебично преношење богатог пословног искуства дрБранкаНинковићакористити у будућности, што је и предавачу, сигурна сам и био основни циљ.

         Извештај саставила: АлександраМишковић,  финансијски администратор II-4

 

 

Део извештаја Ање Марковић, ученице III4, образовног профила пословни администратор:

 Компанија „SaniGroup“д.о.о.претежно се бави производњом оквира за диоптријске наочаре а на тржиште пласира и наочаре за сунце, контактна сочива, слушне апарате. Послују друштвено одговорно и брину о  здрављу својих купаца.

Власник компаније, др Бранко Нинковић своје излагање је почео кратком причом о себи и о томе како је стварао овако успешну компанију.  Причао нам је о глобалном свету, неједнакостима, неравномерној расподели богатства и тржишном пословању. Поручио нам је да је за успех потребно знање и огроман труд. Такође је нагласио да је важно инвестирање у активу, јер на тај начин новац ради за нас. Веома је битна и финансијска интелигенција. Треба да трошимо мање него што зарађујемо и морамо да научимо да штедимо да бисмо остварили профит.

Предавање је завршено у 13 часова. Знатижељни студенти су постављали питања везана за маркетинг и економију. Предавање ми је помогло да сагледам ситуацију у којој се налази наша држава и подстакло ме је да размишљам о томе шта би се могло још иновирати и побољшати.

АњаМарковић,  III4, пословни администратор Економске школе „Ваљево“, Ваљево

Захваљујемо се Пословном факултету Ваљево и предавачу др Бранку Нинковићушто су нам омогућили да присуствујемо овом квалитетном предавању и унапредимо процес образовања и васпитања у нашој школи.

Светлана Мирковић, професор групе економских предмета у Економској школи „Ваљево“

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"