landscape2.jpglandscape3.jpg

APRILSKI ROK ZA VANREDNE UČENIKE 2013/2014.g.

prijava ispita od 05.aprila do 15.aprila 2014.g.

polaganje ispita 25. i 26.aprila 2014.g.

НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 2013/2014.г.

ПРИЈАВА ИСПИТА од 25.октобра до 05.новембра 2013.г. ПОЛАГАЊЕ ИПИТА  22. и 23. НОВЕМБРА 2013.г.

КОМИСИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У АВГУСТОВСКОМ

РОКУ ШКОЛСКЕ 2012/2013.ГОДИНЕ

 


 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

1.Ана Миљковић-испитивач

2.Снежана Адамовић

3.Наташа Митровић

МУЗИЧКА, ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.Татјана Шећеров-муз.култура

2.Немања Радојичић-лик.кул.

3.Весна Милутиновић

 СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

1.Андреа Мишовић - енглески јез.

2.Мирјана Ракић -франц.јез.

3.Гордана Кристић-руски јез

4.Гордана Нешић - немачки јез.

МАТЕМАТИКА

1.Драгица Максимовић-испитивач

2.Милош Исић

3.Славица Петковић

ФИЗИЧКА КУЛТУРA

 1.Михаило Бранковић-испитивач

2.Милош Јокановић

3.Владимир Бошковић

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА,РАЧУНАРАСТВО

И ИНФОРМАТИКА

 1.Милена Гавриловић -посл.инфор.

2.Предраг Обрадовић

3. Татјана Тимотић

ИСТОРИЈА,СОЦИОЛОГИЈА ,УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА

1.Снежана Спаспјевић -испитивач

2.Душко Ракић

3.Нада Марковић-испит.(социолог. устав)

 ПСИХОЛОГИЈА

1.Ана Веселиновић- испит.

2.Гроздана Давидовић

3.Јелена МИјаиловић

ПРАВО

 1.Дара Марковски-испитивач

2.Биљана Домановић

3.Ивана Шаковић

ГЕОГРАФИЈА,ФИЛОЗОФИЈА,

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1.Весна Матић-географ.

2.Милка Мајсторовић

3.Мирјана Грујичић – (филоз.грађ.вас.)

ВЕРСКА НАСТАВА

 1.Дарко Ђурђевић - испитивач

2.Слободан Алексић

3.Бранка Јевтић

УСЛУЖИВАЊЕ, КУВАРСТВО

(са прак.наставом)

 1.Боривоје Грачанин- услуживање

2.Михаило Ивановић- куварство

3.Дејан Караџић

ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА

ачуноводство,Рачун.посл.Монет.ек и банкарство     

Посл.-админ.обука)

1.Гордана Симовић

2.Весна Илић

3.Светлана Мирковић

ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА

 (Економика пред.Стаистика,Савр.посл.коресп.

Јавне финансије.)

1.Каћа Бадовинац

2.Тања Срећковић

3.Милена Марић

ГРУПА ЕКОНОМСКИХ ПРЕДМЕТА

 (Основи ек..ек.Ек.и орг.трг.пр.

Аген.и хот.посл.Трг.посл. Маркетинг..)

1.Бранка Ботић

2.Радмила Јаковљевић

3.Слађана Николић

 

БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА,ХИГИЈЕНА

1.Наташа Магистар-биологија,здрав.кулура

 2.Данијела Николић-екологија

 3.Јасмина Лукић-хигијена

ФИЗИКА, ХЕМИЈА

1.Негосава Терзић-физика,хемија

2.Драгана Јовић

3.Јелена Туфегџић

ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ,

ПРЕДМЕТИ V СТЕПЕН

1.Мирјана Митровић-испитивач

2.Вера Васић

3.Горица Ђурић

 ПРЕДМЕТИ ТЕКСТИЛНЕ СТРУКЕ

 1.Горица Ђурић- испитивач

2.Ђорђе Брадоњић-пракса конфекције

3.Мирјана Митровић

 

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"