landscape2.jpglandscape3.jpg

Бодови који су били потребни за упис у 2016/17 године

 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО“ УПИС У ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

Образовни профил

Минимум бодова

Максимум  бодова

Комерцијалиста

59,94

91,66

Туристички техничар

61,04

83,38

Царински техничар

73,31

90,39

Финансијски техничар

51,46

91,25

Економски техничар

58,00

88,19

Посластичар

43,76

59,31

Кувар

56,56

69,24

Конобар 

35,88

67,80

Пословни администратор  Осечина

50,78

95,00

Кувар  Осечина

41,29

63,74

Трговац  Осечина

43,77

58,66

 

Бодови са класификационих испита 2017/18 године

 

Образовни профил

Минимум  бодова

Максимум бодова

Ваљево

 

 

Комерцијалиста

62,24

73,92

Правни техничар

68,58

88,94

Царински техничар

73,69

93,87

Пословни администратор

64,01

89,39

Економски техничар

63,96

83,61

Кувар

57,26

76,81

Конобар

41,94

55,21

Трговац

45,10

70,06

Осечина

 

 

Финансијски техничар

50,85

83,26

Трговац

39,18

60,43

 

Бодови који су били потребни за упис 2015/16 године

 

 

ОДЕЉЕЊА У ВАЉЕВУ

Образовни профил

Минимум  бодова

Максимум бодова

КОМЕРЦИЈАЛИСТА - ОГЛЕД

60,84

90,01

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 68,05

86,00

ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР

69,25

86,46

ФИНАНСИЈСКИ  ТЕХНИЧАР

58,25

87,44

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

60,16

97,00

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

55,72

88,40

КОНОБАР

41,99

53,41

ТРГОВАЦ

48,56

74,14

 

 

 

ОДЕЉЕЊА У ОСЕЧИНИ

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

48,69

88,85

КУВАР

38,06

68,34

ТРГОВАЦ

37,13

54,99

 

Бодови који су били потребни за упис

за  Школску 2014/2015. годину

 

Школска 2014/2015. година

У матичној школи - Ваљево 

 

Образовни профил

Максимум

Минимум

Комерцијалиста

83,08

50,96

Пословни администратор

93,80

60,68

Туристички техничар

93,40

59,80

Економски техничар

88,80

53,08

Финансијски администратор

90,80 39,96

Угоститељски техничар *

67,88

44,96

Трговински техничар

63,16

33,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У издвојеном одељењу у Осечини

 

 

Образовни профил

Максимум

Минимум

Економски техничар

97,40

44,60

 

 

 

 

 

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"