landscape2.jpglandscape3.jpg

РАДНИ ЗАДАЦИ ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР,ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР,ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР,УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"