landscape2.jpglandscape3.jpg

МАТУРСКИ ИСПИТ  за одељење  IV-2  (ТУРИСТИЧКИ  ТЕХНИЧАР)
08.06.2015.
(понедељак)
ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА од  15.00  до 18.00
Амфитеатар


10.06.2015.
( среда)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД – ПИСМЕНИ ДЕО
од  13.30 до 16.30
Амфитеатар


12.06.2015.
( петак)
МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
-  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК од 10.00 Кабинет 27
-  ОСНОВЕ ТУРИЗМА, ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА
од 11.00
Кабинет 17
-  ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ од 12.00 Кабинет 29
-  ПСИХОЛОГИЈА од 14.00 Кабинет
услуживања

 

15.06.2015.
(понедељак)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД – УСМЕНИ ДЕО
од  14.00
Амфитеатар
МАТУРСКИ ИСПИТ  за одељење  IV-5 (ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР)


08.06.2015.
(понедељак)
ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА од  15.00  до 18.00
Кабинет 42


10.06.2015.
( среда)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД – ПИСМЕНИ ДЕО
од  13.30 до 16.30
-  Прва група одељења Кабинет 35
-  Друга група одељења Кабинет 36


12.06.2015.
( петак)
МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
-  ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА, РАЧУНОВОДСТВО
од 7.30
Кабинет17
-  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ, МАРКЕТИНГ
од 16.00 Кабинет 28
-  СТАТИСТИКА , МОНЕТАРНА  ЕКОНОМИЈА И
БАНКАРСТВО од 16.00 Кабинет 29


15.06.2015.
(понедељак)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД – УСМЕНИ ДЕО
од  10.00
Кабинет 35
МАТУРСКИ ИСПИТ  за одељење  IV-6 (ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР)


08.06.2015.
(понедељак)
ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА од  15.00  до 18.00
Амфитеатар


10.06.2015.
( среда)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД – ПИСМЕНИ ДЕО
од  13.30 до 16.30
-  Прва група одељења Кабинет 37
-  Друга група одељења Кабинет 38


12.06.2015.
( петак)
МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
-  ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА,  РАЧУНОВОДСТВО
од 7.30
Кабинет 17
-  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ, МАРКЕТИНГ  од 16.00 Кабинет 28
-  СТАТИСТИКА , МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И
БАНКАРСТВО од 16.00
Кабинет 29
-  МАТЕМАТИКА од 9.30 Кабинет 14


15.06.2015.
(понедељак)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД – УСМЕНИ ДЕО
од  11.00
Кабинет 37
МАТУРСКИ ИСПИТ  за одељење  IV-7 (КУЛИНАРСКИ  ТЕХНИЧАР)


05.06.2015.
(петак)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД – ПИСАНА ПРИПРЕМА
у 9.00
Кабинет 39


08.06.2015.
(понедељак)
ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА од  15.00  до 18.00
Кабинет 38


09.06.2015
( уторак)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД  од 8.00 ,, Златибор“


10.06.2015.
( среда)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД  од 8.00 ,, Златибор“


12.06.2015.
( петак)
МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
-  ПСИХОЛОГИЈА од 14.00 Кабинет
услуживања
МАТУРСКИ ИСПИТ  за одељење  IV-9 (ТУРИСТИЧКИ  ТЕХНИЧАР)


08.06.2015.
(понедељак)
ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА од  15.00  до 18.00
Кабинет 39


10.06.2015.
( среда)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД – ПИСМЕНИ ДЕО
од  13.30 до 16.30
Амфитеатар


12.06.2015.
( петак)
МАТУРСКИ ИСПИТ – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
-  ПРАВО од 9.30 Кабинет 28
-  ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА од 12.00 Кабинет 28
-  ПСИХОЛОГИЈА од 14.00 Кабинет
услуживања


15.06.2015.
(понедељак)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД – УСМЕНИ ДЕО
од  12.30
Кабинет 17
МАТУРСКИ ИСПИТ  за одељење  IV-1  (КОМЕРЦИЈАЛИСТА -ОГЛЕД)


08.06.2015.
(понедељак)
ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА од  15.00  до 18.00
Кабинет  28


09.06.2015
( уторак)
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ  ЗНАЊА
од 11.00 до 14.00
Кабинет  17


11.06.2015.
( четвртак)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД
  ГРУПА А од 13.00 до 16.00 Кабинет 30
  ГРУПА Б од 13.00 до 16.00 Кабинет 31
МАТУРСКИ ИСПИТ  за одељење  IV-8  (КОМЕРЦИЈАЛИСТА -ОГЛЕД)


08.06.2015.
(понедељак)
ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА од  15.00  до 18.00
Кабинет  37


09.06.2015
( уторак)
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
од 11.00 до 14.00
Кабинет  15
11.06.2015.
( четвртак)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД
  ГРУПА А од  8.00 до 11.00 Кабинет 30
  ГРУПА Б од  8.00 до 11.00 Кабинет 31
МАТУРСКИ ИСПИТ  за одељење  IV-3
(ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР -ОГЛЕД)


08.06.2015.
(понедељак)
ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА од  15.00  до 18.00
Кабинет  29


09.06.2015
( уторак)
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
од 11.00 до 14.00
Кабинет  26


10.06.2015.
(среда)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД
  ГРУПА А од 8.00 до 11.00
Кабинет 30
  ГРУПА Б од 8.00 до 11.00 Кабинет 31
МАТУРСКИ ИСПИТ  за одељење  IV-4
(ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР-ОГЛЕД)


08.06.2015.
(понедељак)
ПИСМЕНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА од  15.00  до 18.00
Кабинет  35


09.06.2015
( уторак)
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
од 11.00 до 14.00
Кабинет  28


10.06.2015.
( среда)
МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД
  ГРУПА А од 14.00 до 17.00 Кабинет 30
  ГРУПА Б од 14.00 до 17.00 Кабинет 31
ЗАВРШНИ ИСПИТ  за образовне профиле
КОНОБАР-  ОДЕЉЕЊЕ  III-9
08.06.2015. ЗАВРШНИ  ИСПИТ од 8.00
,, Златибор “
КУВАР- ОДЕЉЕЊЕ  III-8
11.06.2015. ЗАВРШНИ ИСПИТ од 8.00
,, Златибор “
12.06.2015. ЗАВРШНИ ИСПИТ од 8.00
,, Златибор “
13.06.2015. ЗАВРШНИ ИСПИТ од 8.00
,, Златибор “
15.06.2015. ЗАВРШНИ  ИСПИТ од 8.00
,, Златибор “

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"