landscape2.jpglandscape3.jpg

Управа школе

 

 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:  

      Драган Тимотић, професор рачунарства и информатике

 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:            

     Мирјана Митровић , професор познавања робе

   

       

 

ОРГАНИЗАТОРИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ:  

    Гордана Кристић,  професор руског језика   

    Немања Јaковљевић, професор економске групе предмета  

      

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ: 

     Наташа Бојичић, дипломирани правник

 

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"