Економска школа „Ваљево“ основана је 01. септембра 1939. године као Државна трговачка академија и током година је више пута мењала име. Економска школа „Ваљево“ постаје 1991. године.

Економска школа «Ваљево» наставља традицију Државне трговачке академије основане 01.09.1939. године на иницијативу грађана, а због потреба тадашње привреде за одређеним кадровима из подручја економске струке. У то време школа није имала своју зграду, већ је радила у згради тадашње Основне школе. После ослобођења школа је наставила рад под истим именом – Државна трговачка академија.

Паралелно са развојем друштва развијала се и школа.
Године 1949. Академија добија назив Економски техникум, а затим и Економска школа. Године 1959. школа добија за рад први спрат данашње Техничке школе, а 1961. године формира се Школски центар за економско образовање, у чији састав улази и Економска школа.

15. септембра 1964. године Центар добија сопствену зграду у којој се и данас налази школа

. Године 1976. школа добија назив Образовни центар «25. мај».
1991. године школа је поново променила име.
Данас школа носи име Економска школа «Ваљево».
Зграда у којој се ова школа данас налази, изграђена је 1964. године. Пре тога школа је користила просторије данашње Техничке школе, а још раније и просторије основне школе, које данас припадају градском музеју.

Седиште школе налази се у Ваљеву у Даничићевој улици 1.