Упис

информације о школи и условима уписа

Boдови са уписа 2022-23

   ПРОФИЛИ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКА  2023-2024.ГОДИНА   ОБРАЗОВНИ  ПРОФИЛ МАКСИМАЛАН БРОЈ  БОДОВА МИНИМАЛАН  БРОЈ БОДОВА Комерцијалиста 83,63 […]

Обавештења

обавештења за раднике и ученике школе

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗМЕНА

 ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ОД  01.01.2024. ГОДИНЕ, ЕКОНОМСКА ШКОЛА  „ВАЉЕВО“  ЋЕ ИМАТИ  НОВИ ЖИРО РАЧУНКОЈИ  ЋЕ БИТИ БЛАГОВРЕМЕНО ИСТАКНУТ  НА УЛАЗНИМ ВРАТИМА […]

Подела распореда за 2023./2024. и почетак школске године

Подела распореда за ученике по следећем распореду: Први разред у 11.00 часова, 31.08.2023. амфитеатар школе. Други и четврти у 9.00 […]

Дешавања

новости из живота и рада наше школе

Корисни линкови

Матура

обавештења везана за матурске испите

Линкови ка образовним садржајима

образовни садржаји и платформе за онлајн учење

МИСИЈА

Образовање и васпитавање младих који се школују за занимања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у два постојећа подручја рада (економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам), као и образовање одраслих (доквалификација и преквалификација).Квалитетан, стручан и практичан рад даје ученицима шансу да по завршетку школовања могу несметано да се укључе у свет рада или да наставе даље образовање.Позитивна клима, неговање добрих односа свих учесника у образовно-васпитном процесу, уз међусобно уважавање и поштовање представља важан приоритет школе.

ВИЗИЈА

Желимо да будемо школа у којој се негује примена савремених метода рада у настави и промовише међусобна толеранција, ненасилна комуникација, култура понашања, уважавање и поштовање свих актера образовно-васпитног процеса, и која пружа подршку за даљи лични раст и развој у безбедној и сигурној средини.

ЦИЉ

Циљ образовно-васпитног процеса је да развија интелектуалне капацитете и знања ученика и да стручно оспособи ученике и пирпреми их за даље усавршавање кроз рад, као и за даље школовање у складу са начелима доживотног учења. Глобални циље је подизање нивоа квалитета наставе, стучно усавршавање наставника, иновирање наставних програма.

Образовни профили

Обазовни профили који се школују у нашој установи

НАШИ ПАРТНЕРИ