Упис

информације о школи и условима уписа

Број бодова за упис у први разред 2020/ 2021.

Службеник у банкарству и осигурању    мин: 62,74      мак: 87,80 Пословно-правни техничар                       мин: 67,29     мак: 87,41 Туристичко-хотелијерски техничар         мин: […]

Обавештења

обавештења за раднике и ученике школе

Дешавања

новости из живота и рада наше школе

Св.Јован Богослов

У суботу 09.октобра прославили смо нашу школску славу Св.Јована Богослова, уз поштовање свих препорука за заштиту од пандемије. После резања […]

Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава 24. фебруара 2021. године као и сваке године последње среде у фебруару  под називом „Дан розих […]

Прослава школске славе Свети Сава

21. 1. прославили смо школску славу сходно условима без присуства ученика и гостију. Уз пригодан програм који је приредила колегиница […]

Корисни линкови

Матура

обавештења везана за матурске испите

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

РАСПОРЕД   ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ОД 01.06. ДО 03.06.2020. ПОНЕДЕЉАК 01.06.2020. IV-2   7.час 12.45- 13.30 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Кабинет […]

Линкови ка образовним садржајима

образовни садржаји и платформе за онлајн учење

МИСИЈА

Образовање и васпитавање младих који се школују за занимања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у два постојећа подручја рада (економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам), као и образовање одраслих (доквалификација и преквалификација).Квалитетан, стручан и практичан рад даје ученицима шансу да по завршетку школовања могу несметано да се укључе у свет рада или да наставе даље образовање.Позитивна клима, неговање добрих односа свих учесника у образовно-васпитном процесу, уз међусобно уважавање и поштовање представља важан приоритет школе.

ВИЗИЈА

Желимо да будемо школа у којој се негује примена савремених метода рада у настави и промовише међусобна толеранција, ненасилна комуникација, култура понашања, уважавање и поштовање свих актера образовно-васпитног процеса, и која пружа подршку за даљи лични раст и развој у безбедној и сигурној средини.

ЦИЉ

Циљ образовно-васпитног процеса је да развија интелектуалне капацитете и знања ученика и да стручно оспособи ученике и пирпреми их за даље усавршавање кроз рад, као и за даље школовање у складу са начелима доживотног учења. Глобални циље је подизање нивоа квалитета наставе, стучно усавршавање наставника, иновирање наставних програма.

Образовни профили

Обазовни профили који се школују у нашој установи

НАШИ ПАРТНЕРИ