Обавештења

обавештења за раднике и ученике школе

Распоред кабинета за поделу књижица сведочанстава по кабинетима ( родитељски састанак )

ПОНЕДЕЉАК  , 29.06.2020. 9.00  –  9.45 ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ I-1 14 I-4 27 I-2 17 I-5 35 I-3 25 […]

Распоред ванредних испита у јунском испитном року – 25. и 26.06. 2020. године

25.06.2020. четвртак 07.30 – 09.00 МАТЕМАТИКА, писмени део, амфитеатар, задатке даје Данијела Пантелић 09.00 – 10.30 РАЧУНОВОДСТВО И КЊИГОВОДСТВО, писмени […]

Матура 2020.

обавештења везана за матурске испите

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

РАСПОРЕД   ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ОД 01.06. ДО 03.06.2020. ПОНЕДЕЉАК 01.06.2020. IV-2   7.час 12.45- 13.30 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Кабинет […]

Упис 2020

обавештења у вези уписа за школску 2020/2021. годину

Пријаве за упис НОВО

Поред услуге еУпис за школе, од ове године доступна је и услуга за родитеље/друге законске заступнике ученика која им омогућава […]

Образовни профили које уписујемо 2020/2021.

Образовни профили четвртог  степена Службеник у банкарству и осигурању – 30 ученика Туристичко – хотелијерски техничар – 30 ученика Правно […]

Линкови ка образовним садржајима

образовни садржаји и платформе за онлајн учење

Завод за унапређивање образовања и васпитања

https://zuov.gov.rs/predlog-i-uputstvo-za-rad-sa-alatima-za-ostvarivanje-obrazovno-vaspitnog-procesa-ucenjem-na-daljinu/

РТС планета

https://rtsplaneta.rs/video/list/category/516/

Дешавања

новости из живота и рада наше школе

НАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ “ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ”

У Београду од 20 – 21. фебруара 2020. године је одржано Национално такмичење “Пословни изазов”. Циљ такмичења је да се […]

Такмичење „Пословни изазов“

Такмичење ”Пословни изазов” покренуто је да подстакне средњошколце да своје вештине,знања употребе на иновативан, креативан начин, како би унапредили свој […]

Предавање “ Заштита животне средине“

8.10. у 17часова одржано је предавање на тему екологије. Предавачи су били гости из Данске Јане Хадегорд , и Енглеске […]

МИСИЈА

Образовање и васпитавање младих који се школују за занимања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у два постојећа подручја рада (економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам), као и образовање одраслих (доквалификација и преквалификација).Квалитетан, стручан и практичан рад даје ученицима шансу да по завршетку школовања могу несметано да се укључе у свет рада или да наставе даље образовање.Позитивна клима, неговање добрих односа свих учесника у образовно-васпитном процесу, уз међусобно уважавање и поштовање представља важан приоритет школе.

ВИЗИЈА

Желимо да будемо школа у којој се негује примена савремених метода рада у настави и промовише међусобна толеранција, ненасилна комуникација, култура понашања, уважавање и поштовање свих актера образовно-васпитног процеса, и која пружа подршку за даљи лични раст и развој у безбедној и сигурној средини.

ЦИЉ

Циљ образовно-васпитног процеса је да развија интелектуалне капацитете и знања ученика и да стручно оспособи ученике и пирпреми их за даље усавршавање кроз рад, као и за даље школовање у складу са начелима доживотног учења. Глобални циље је подизање нивоа квалитета наставе, стучно усавршавање наставника, иновирање наставних програма.

НАШИ ПАРТНЕРИ