Упис

информације о школи и условима уписа

Број бодова за упис у први разред 2020/ 2021.

Службеник у банкарству и осигурању    мин: 62,74      мак: 87,80 Пословно-правни техничар                       мин: 67,29     мак: 87,41 Туристичко-хотелијерски техничар         мин: […]

Обавештења

обавештења за раднике и ученике школе

Дешавања

новости из живота и рада наше школе

Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава 24. фебруара 2021. године као и сваке године последње среде у фебруару  под називом „Дан розих […]

Прослава школске славе Свети Сава

21. 1. прославили смо школску славу сходно условима без присуства ученика и гостију. Уз пригодан програм који је приредила колегиница […]

Прослава нове године

Овако смо некада, пре пандемије коронавирусом, дочекивали новогодишње и божићне празнике! Клуб Економске школе „Ваљево“ драмска секција

Корисни линкови

Матура

обавештења везана за матурске испите

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ

РАСПОРЕД   ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ ОД 01.06. ДО 03.06.2020. ПОНЕДЕЉАК 01.06.2020. IV-2   7.час 12.45- 13.30 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Кабинет […]

Линкови ка образовним садржајима

образовни садржаји и платформе за онлајн учење

МИСИЈА

Образовање и васпитавање младих који се школују за занимања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у два постојећа подручја рада (економија, право и администрација и трговина, угоститељство и туризам), као и образовање одраслих (доквалификација и преквалификација).Квалитетан, стручан и практичан рад даје ученицима шансу да по завршетку школовања могу несметано да се укључе у свет рада или да наставе даље образовање.Позитивна клима, неговање добрих односа свих учесника у образовно-васпитном процесу, уз међусобно уважавање и поштовање представља важан приоритет школе.

ВИЗИЈА

Желимо да будемо школа у којој се негује примена савремених метода рада у настави и промовише међусобна толеранција, ненасилна комуникација, култура понашања, уважавање и поштовање свих актера образовно-васпитног процеса, и која пружа подршку за даљи лични раст и развој у безбедној и сигурној средини.

ЦИЉ

Циљ образовно-васпитног процеса је да развија интелектуалне капацитете и знања ученика и да стручно оспособи ученике и пирпреми их за даље усавршавање кроз рад, као и за даље школовање у складу са начелима доживотног учења. Глобални циље је подизање нивоа квалитета наставе, стучно усавршавање наставника, иновирање наставних програма.

Образовни профили

Обазовни профили који се школују у нашој установи

НАШИ ПАРТНЕРИ