Такмичење ”Пословни изазов” покренуто је да подстакне средњошко-лце да своје вештине,знања употребе на иновативан, креативан на-чин, како би унапредили свој предузетнички дух и повећали своје могу-ћности за запошљавање. Циљ такмичења је да ученицима пру-жи увид у савремени начин пословања, мотивише их да размишљају проактивно, да своје идеје спроведу у дело.

 Такмичење је окупило више од 100 ученика  из 25 средњих школа из југозападне  Србије:Ваљево, Краљево, Чачак, Ивањица,    Ариље, Лучани, Љиг, Горњи Милановац,   Ужице, Нови Пазар, Пожега, Тутин, Крупањ,  Врњачка Бања, Пријепоље,…

Тимови састављени од ученика из различитих    школа добили су задатак да осмисле производ  или услугу који ће допринети развоју   зимских спортова у Србији.

 Из Економске школе “Ваљево”, на такмичењу   су учествовали :

Тамара Ивковић IV4,   финансијски техничар, Драгош Робовић  IV5,  економски техничар, Лука Милеуснић III-1,   комерцијалиста.

   Ученике је за такмичење, у оквиру  ваннаставних активности припремала  Биљана Јелесијевић, професор  групе економских предмета.