Понедељак, 01.06.2020.

Математика и рачуноводство , писмени део, амфитеатар, од 07.30 -09.00, задатке даје Марија Јовановић

Српски језик и књижевност, писмени део, амфитеатар, од 09.15 – 10.45, задатке даје Ксенија Алексић

Страни језик , писмени део, амфитеатар од 11.00.- 12.30, задатке дају Вера Марковић, Гордана Нешић, Маја Панић и Гордана Кристић

Физичко васпитање, изабрани спорт, сала за физичко васпитање  у 09.30, комисија: Иван Младеновић, Владимир Бошковић и Милорад Ликнић

Исхрана, познавање робе, познавање животних намирница, хемија, кабинет 17, у 08.00, комисија: Мирјана Митровић, Аленка Павловић и Горица Ђурић

Националне кухиње, основи услуживања; кабинет услуживања, у 11.00 сати, комисија: Обреновић Драган, Чолић Милош, Михаило Ивановић

Уторак, 02.06.2020.

Економска група предмета, кабинет 28 у 08.00 сати:

Немања Јаковљевић: међународна шпедиција, царински систем и царински поступак, економија, основи економије, спољнотрговинско и девизно пословање, основи трговине

Весна Стефановић: пословна економија, маркетинг у трговини

Мирјана Ранисављевић: рачуноводство

Психологија, психологија у туризму и угоститељству, каб 26 у 09.00 сати, комисија: Гроздана Давидовић, Дарија Певчевић и Снежана Спасојевић

Српски језик и књижевност, усмени део, кабинет 29 у 09.30 сати, комисија: Ксенија Алексић, Наташа Митровић и Ана Миљковић

Страни језици, усмени део, кабинет 25 у 10.30 сати, комисија: Вера Марковић, Гордана Нешић, Маја Панић, Гордана Кристић

Статистика, пословна информатика, рачунарство и информатика, кабинет 41 у 11.00 сати, Снежана Раденовић, Владан Максић, Милена Марић и Татјана Тимотић

Среда, 03.06.2020.

Економска група предмета, кабинет 41 у 08.00 сати

Радмила Јаковљевић: агенцијско и хотелијерско пословање, предузетништво, основи пословања у трговини, техника продаје и услуге купцима

Светлана Мирковић: Па – обука, монетарна економија и банкарство, јавне финансије, финансије

Сања Трифуновић , СПК, канцеларијско пословање

Ликовна култура, кабинет 15 у 08.00 сати, комисија Немања Радојичић, Милош Савић и Сузана Филиповић

Математика, усмени део, кабинет 18 у 09.00 сати, комисија: Марија Јовановић, Данијела Пантелић и Наташа Костадиновић   

Право, социологија са правима грађана, каб 26 у 10.00 сати, комисија: Ивана Шаковић, Дара Марковски и Биљана Домановић

Историја, филозофија, кабинет 28 у 11.00 сати, комисија: Снежана Спасојевић, Јелена Радојевић и Мирјана Грујичић

Верска настава, екологија, кабинет 15 у 12.00 сати, комисија: Слободан Андрић, Милован Стевановић и Наташа Магистар