25.06.2020. четвртак

07.30 – 09.00 МАТЕМАТИКА, писмени део, амфитеатар, задатке даје Данијела Пантелић

09.00 – 10.30 РАЧУНОВОДСТВО И КЊИГОВОДСТВО, писмени део, амфитеатар, задатке даје Гордана Раковић

10.30 – 12.00 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ, писмени део, амфитеатар, задатке дају Весна Милутиновић, Гордана Нешић, Јелена Голубовић

08.00, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ИЗАБРАНИ СПОРТ, сала за физичко

Комисија: Бошковић Владимир, Ивана Младеновић, Милорад Ликнић

08.00, ЛИКОВНА КУЛТУРА, кабинет 15

Комисија: Немања Радојичић, Милош Савић, Снежана Адамовић

09.00, КУВАРСТВО, ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА, кабинет услуживања

Комисија: Милош Чолић / Михаило Ивановић, , Аленка Павловић, Драган Обреновић

11.00, ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА, кабинет 26

Комисија: Гроздана Давидовић, Дарија Певчевић, Јасмина Илић

12.00, ПРАВО, кабинет 18

Комисија: Биљана Домановић, Ивана Шаковић, Дара Марковски

12.00, ХЕМИЈА, кабинет 17

Комисија: Горица Ђурић, Мирјана Митровић, Наташа Костадиновић

12.00,  ИСТОРИЈА, ФИЛОЗОФИЈА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, кабинет 14

Комисија: Снежана Спасојевић / Мирјана Грујичић, Милан Галић

26.06.2020. петак

08.00, СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, усмени део испита, кабинет 29,

08.00, СТРАНИ ЈЕЗИК, усмени део испита, кабинет 25

Комисија: Јелена Голубовић, Гордана Нешић, Маја Панић

08.30 ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА (предузетништво, рачуноводство, књиговодство, рачуноводствено пословање, матурски практичан рад ПА, тест ПА)

Кабинет 31:

Комисија: Стефановић Ненад, Јелесијевић Биљана, Раковић Гордана + Вера Марковић

08.30 ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА (агенцијско и хотелијерско пословање, економика туризма и угоститељства, основе туризма и угоститељства, пословна економија, маркетинг, економија, основи економије, основи трговине, техника продаје и услуге купцима)

Кабинет 35

Комисија: Јовић Тања, Миливојевић Маријана,Бадовинац Каћа

10.00, МАТЕМАТИКА, усмени део испита, кабинет 18

Комисија: Данијела Пантелић, Марија Јовановић, Наташа Костадиновић

11.00 , ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА, кабинет 41

Комисија: Милена Марић / Владан Максић / Татјана Тимотић, Снежана Раденовић

12.00, ГЕОГРАФИЈА, кабинет 14

Комисија: Весна Матић, Јасмина Илић, Милан Галић

  22.06.2020.                                                                                         Директор

                                                                                                            Драган Тимотић

________________________