ПОНЕДЕЉАК  , 29.06.2020.

9.00  –  9.45
ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ
I-1 14 I-4 27
I-2 17 I-5 35
I-3 25 I-7 37
10.00 – 10.45
ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ
III-1 15 III-4 29
III-2 18 III-5 36
III-3 26    
11.00 – 11.45
ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ ОДЕЉЕЊЕ КАБИНЕТ
II-1 14 II-4 27
II-2 17 II-5 35
II-3 25 II7 37

24.06.2020.                                                                                Драган Тимотић, директор