Образовни профили четвртог  степена

  1. Службеник у банкарству и осигурању – 30 ученика
  2. Туристичко – хотелијерски техничар – 30 ученика
  3. Правно –  пословни техничар – 30 ученика
  4. Економски техничар – 30 ученика

Образовни профили трећег  степена

  1. Кувар / конобар – 15+15 ученика
  2. Трговац – 30 ученика