У понедељак , 31.августа 2020.године у амфитеатру школе ће се одржати родитељски састанци и подела распореда за ученике првог разреда по следећој сатници:

ОДЕЉЕЊЕ,образовни профил, одељењски старешина     ВРЕМЕ  
I-1 -службеник у банкарству и осигурању, Мирјана Ранисављевић, проф. економске групе предмета     8.00  – 8.45
I-2 – правно пословни  техничар, Дара Марковски, проф. права     9.00 – 9.45
I-3 – туристичко –хотелијерски  техничар, Наташа Магистар, проф. биологије   10.00 – 10.45
  ПАУЗА     10.45 – 11.15
I-4 – економски  техничар, Сузана Филиповић, проф. српског језика и књижевности     11.15 – 12.00
I-5 – кувар- конобар, Владан Максић, проф. рачунарства и информатике     12.15 – 13.00
I-6 –трговац, Вера Марковић, проф. енглеског језика     13.15 – 14.00