1. Службеник у банкарству и осигурању    мин: 62,74      мак: 87,80
  2. Пословно-правни техничар                       мин: 67,29     мак: 87,41
  3. Туристичко-хотелијерски техничар         мин: 56,58      мак: 83,86
  4. Економски техничар                                  мин: 65,40      мак: 88,33
  5. Кувар                                                           мин: 57,99      мак: 73,49
  6. Конобар                                                        мин: 44,14      мак: 61,46
  7. Трговац                                                         мин: 41,19      мак: 66,18