Подела распореда за ове ученике биће путем електронске форме од стране разредног старешине.