Петак, 15.04.2022.

ПИСМЕНИ ИСПИТ

Српски језик и књижевност,  Весна Милутиновић , 8.30 амфитеатар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

Математика , Марија Јовановић 8.30, амфитеатар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

Страни језик, Јелена Голубовић, Марија Олачи, Смиљка Кузмановић,

10.15 амфитеатар

ПИСМЕНИ ИСПИТ

Рачуноводство и књиговодство ,  Весна Илић 12.00, амфитеатар

Услуживање, Свечани пријеми, 10.30 кабинет услуживања

Kомисија: Денис Обрадовић, Милош Чолић, Милутин Стојановић

Екологија и заштита животне средине, Физика , 12.30 кабинет услуживања

Kомисија: Наташа Магистар, Душан Бранковић, Славица Вукосављевић

Физичко васпитање, 13.00 сала

Kомисија: Иван Младеновић, Милорад Ликнић, Владимир Бошковић

Познавање робе, Куварство са практичном наставом, Комерцијално познавање робе, Основе посластичарства , 13.30 кабинет услуживања

Kомисија: Аленка Павловић, Горица Ђурић,  Драган Обреновић

Пословна информатика, 11.15 кабинет 41

Kомисија .  Милена Марић, Владан Максић, Татјана Тимотић

Уметничко обликовање, Верска настава 12.30 кабинет  26

Комисија :  Немања Радојичић, Милан Јанковић, Гордана Матић

Економска група предмета, Економија, Национална економија, Маркетинг у туризму, Хотелијерство,  Набавка и физичка дистрибуција робе , 13.30 амфитеатар

Комисија: Каћа Бадовинац, Маријана Миливојевић,  Рада Јаковљевић

Субота, 16.04.2022.

Српски језик и књижевност , 8.00. кабинет 18

Комисија: Весна Милутиновић, Наташа Митровић, Сузана Филиповић 

Математика , 7.30 кабинет 19

Комисија: Марија Јовановић, Данијела Пантелић, Наташа Костадиновић  

СТРАНИ ЈЕЗИК 7.30  кабинет 25

Комисија: Јелена Голубовић, Марија Олачи, Смиљка Кузмановић

Рачуноводство, Књиговодсво, Канцеларијско пословање,Принципи економије,  СПК Статистика, Сполјнотрговинско и девизно пословање, Међународна шпедиција , 8.30 кабинет 26

Комисија: Весна Илић, Мирјана Ранисављевић, Слађана Николић

Географија, Туристичка географија, Историја, 9.00 кабинет 28

Комисија: Весна Матић, Снежана Спасојевић, Слободан Андрић

Социологија са правима грађана, Филозофија Психологија у туризму и угоститељству , Вештина комуникације  , 9.00 кабинет 14

Комисија: Мирјана Грујичић, Весна Ђоковић , Гроздана Давидовић

У Ваљеву, 11.04.2022.                                                                                   директор

                                                                                                                   Драган Тимотић

                                                                                         _______________________________