ПРОФИЛИ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКА  2023-2024.ГОДИНА  

ОБРАЗОВНИ  ПРОФИЛМАКСИМАЛАН БРОЈ  БОДОВАМИНИМАЛАН  БРОЈ БОДОВА
Комерцијалиста83,6369,38
Туристички техничар83,4560,19
Економски техничар80,7052,69
Финансијско-рачуноводствени техничарнови смернови смер
Конобар62,7043,79
Кувар75,8846,49
Трговац70,2640,67