ЈУНСКИ ИСПИТНИ  РОК

Српски језик и књижевност,  култура језичког изражавања

 1. Снежана Адамовић  (испитивач)
 2. Наташа Митровић
 3. Сузана Филиповић

Ликовна култура,  Музичка култура, Уметничко обликовање

 1. Немања Радојичић – испитивач (ликовна култура)
 2. Наташа Митровић – члан
 3. ///

Математика

 1. Марија Јовановић– испитивач
 2. Данијела Пантелић– члан
 3. Наташа Костадиновић – члан

Рачунарство и информатика, Пословна информатика, Електронско пословање

 1. Владан Максић  испитивач

( Рачунарство и информатика, Електронско пословање)

 • Милена Марић– испитивач

(Пословна информатика)

 • Татјана Тимотић –  члан

Биологија, Екологија и заштита жив.средине, Здравствена култура

 1. Наташа Магистар –  испитивач

( Биологија,  Екологија и заштита жив.средине )

 • Јасмина Лукић  – испитивач

( Здравствена култура )

 • Наташа Костадиновић –  члан

Хемија, Физика

 1. Горица Ђурић- испитивач
 2. (хемија)
 3. Душан Бранковић- испитивач

(физика )

 • Данијела Пантелић – члан

Услуживање , Основи услуживања, Барско пословање, Свечани пријеми, Професионална пракса

 1. Денис Обрадовић- испитивач
 2. Драган Обреновић-  члан
 3. Милош Чолић – члан

Куварство, Посластичарство, Основе куварства и посластичарства, Професионална пракса , Путеви хране, Националне кхиње, Националне посластице, Чоколатерство,

 1. Милош Чолић- испитивач
 2. Драган Обреновић– – члан
 3. Аленка Павловић- члан

Познавање робе, Комерцијално познавање робе ,Наука о исхрани, Исхрана, Познавање животних намирница, Познавање пића, Хемија

 1. Аленка Павловић– испитивач

(наука о исхрани, исхрана, познавање животних намирница, познавање робе, комерцијално познавање робе , познавање пића)

 • Горица Ђурић  (познавање робе, комерцијално познавање робе) – испиивач
 • Мирјана Митровић – члан

Право и правни предмети,

 1. Биљана Домановић – испитивач
 2. Ивана Шаковић  – члан
 3. Дара Марковски- члан

Психологија, Психологија потрошача,  Филозофија, Логика, Логика са етиком, Социологија са правима грађана, Социологија

 1. Гроздана Давидовић– испитивач

 ( психологија)

 •  Мирјана Грујичић – испитивач

( филозофија,логика, логика са етиком, социологија са правима гарђана,

 • Весна Ђоковић – Испитивач (социологија)

Страни језици

 1. Вера Марковић –испитивач

       ( енглески језик )

 • Катарина Симић–испитивач

(француски језик  )

 • Гордана Нешић -испитивач

(немачки језик)

Историја, Географија, Грађанско васпитање, Верска настава

 1. Снежана Спасојевић–  испитивач

( историја)

 • Весна Матић- испитивач

(географија, грађанско васпитање )

 • Милан Јанковић-  испитивач

Физичко васпитање 

 1. Владимир Бошковић- испитивач
 2. Иван Младеновић– члан
 3. Милорад Ликнић – члан

Економска  група предмета:

 • дају испитна питања:

Предузетништво, Монетарна економија и банкарство, Трговинско пословање , Организација набавке и  продаје, ОВП, ПАО, Пословна кореспонденција, Пословна кореспонденција и комуникација, СПК, Канцеларијско пословање

 1. Ненад Стефановић

Рачуноводство, Рачуноводство у трговини, Књиговодство, Рачуноводствено пословање, Пословне финансије,   Финансијско пословање,  Банкарско пословање, Пословна економија,

 • Гордана Раковић

Осигурање , Статистика

 •  Биљана Јелесијевић

Основи туризма и угоститељства, Економика и организација туристичких предузећа,

 • Марија Живановић

Јавне финансије, Финансије, Маркетинг, Маркетинг у трговини, Агенцијско и хотелијерско пословање, Спољнотрговинско и девизно пословање, Основи економије, Принципи економије, Агенцијско и хотелијерско пословање – ПРН, Хотелијерство

 • Тања Јовић
 • Александра Аџић ( члан)