ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

ОД  01.01.2024. ГОДИНЕ, ЕКОНОМСКА ШКОЛА  „ВАЉЕВО“  ЋЕ ИМАТИ  НОВИ ЖИРО РАЧУНКОЈИ  ЋЕ БИТИ БЛАГОВРЕМЕНО ИСТАКНУТ  НА УЛАЗНИМ ВРАТИМА И НА САЈТУ ШКОЛЕ. МОЛИМО ВАС ДА ПРЕ СВАКЕ УПЛАТЕ ПРОВЕРИТЕ КОЈИ ЈЕ БРОЈ ЖИРО РАЧУНА КАКО БИСМО ИЗБЕГЛИ НЕЖЕЉЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ.