Blog

Средње стручно образовање – обавештење у вези са полагањем испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у јунском испитном року 2020.

Узимајући у обзир ситуацију у којој се налазимо због проглашења ванредног стања и прекида наставе у школама, као и улогу […]

КОМИСИЈЕ И  ИСПИТИВАЧИ ЗА  ВАНРЕДНЕ  УЧЕНИКЕ ШКОЛСКЕ 2022 – 2023. ГОДИНЕ

ЈУНСКИ ИСПИТНИ  РОК Српски језик и књижевност,  култура језичког изражавања Ликовна култура,  Музичка култура, Уметничко обликовање Математика Рачунарство и информатика, […]