Занимање конобара захтева познавање бонтона, опште културе, пријатност упонашању и бројних способности, које се могу стећи искључиво кроз праксу. Ова врста услужне делатности, јако је захтевна, како у физичком тако и у психичком смислу.
У нашој школи, ова врста трогодишњег образовања, одвија се у складу са предвиђеним наставним планом и програмом уз изузетан нагласак на стицању и усавршавању практичних
знања у најпознатијим угоститељским објектима.