КОМЕРЦИЈАЛИСТА

је образовни профил IV степена. Уобичајени послови које комерци-јалиста врши су: потрага и повезивање са снабдева-чима и купцима, постизање међусобне […]

КУВАР-ПОСЛАСТИЧАР

изузетно креативно занимање које је најтраже-није у нашој земљи, јер је диплома кувара веома цењена код нас, али и у […]

КОНОБАР

Занимање конобара захтева познавање бонтона, опште културе, пријатност упонашању и бројних способности, које се могу стећи искључиво кроз праксу. Ова […]

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине планирања и организације рада координаторских послова, рачуноводствено-књиговодствених послова, метода и техника […]

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

је основни, најстарији и најбројнији профил у Економској школи у Ваљеву. У оквиру овог образовног профила наставним планом и програмом […]

ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР

Приликом завршетка Вашег четворогодишњег школовања за цариснког техничара, имаћете знање о царинској вредности робе, царинској тарифи, разумећете царински систем и […]

ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

За образовни профил правни техничар ученици показују велико интересовање. Не постоји ни једна делатност у савременом свету којој није потребан […]

СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ

је образовни профил чијим избором ученици стичу потребна знања и вештине за обављање послова са готовином по динарским рачунима правних […]