изузетно креативно занимање које је најтраже-није у нашој земљи, јер је диплома кувара веома цењена код нас, али и у иностранству. Овај трогодишњи смер ученицима нуди стица- ње знања и вештина у области куварства.

Ученици који се определе за трогодишње занимање припремају се директно за рад али и могућност за даље усавршавање и напредовање у струци. Припрема за рад се врши кроз теоријску наставу, вежбе и практичну наставу. Струке су јако тражене и јако плаћене.

Наставак школовања:

Виша пословна школа, Виша угоститељска школа, Висока хотелијерска школа струковних студија, смер гастрономија- кулинарство. Ресторатерство-услуживање, Посластичарство са пекарством